Zasady ogólne

ZASADY OGÓLNE

Podejdź, jeśli to możliwe, do osoby poszkodowanej i dokonaj oceny stanu zdrowia, sprawdź czy jest przytomna, czy odpowiada logicznie na twoje pytania, czy potrafi powiedzieć jak się nazywa, zapytaj jak się czuje i na co się skarży itp. W przypadku osób nieprzytomnych sprawdź oddech i tętno (jak to zrobić w rozdziale „Osoba nieprzytomna”).

Pozwoli ci to określić kolejność dalszego postępowania:

  1. Gdy nie ma oddechu – zastosuj sztuczne oddychanie.
  2. Gdy nie ma tętna – rozpocznij masaż zewnętrzny serca.
  3. Gdy jest krwawiąca rana – spróbuj ją zatamować.
  4. Gdy podejrzewasz złamanie, a osoba ranna jest niespokojna, spróbuj je unieruchomić.
  5. W każdym przypadku, gdy jest to konieczne, wezwij pomoc, gdy nie masz telefonu, poproś kogoś o jak najszybsze powiadomienie pogotowia ratunkowego. Pozostawienie osoby ciężko rannej samej jest zawsze ryzykowne, gdy jednak jesteś sam, udziel pierwszej pomocy, zabezpiecz ciało przed wychłodzeniem i zawiadom ratwoników.
  6. Uspokój ofiarę i sam zachowaj spokój. Nerwy i nadmierny pośpiech są złymi doradcami, ratowanemu ma się udzielać twoje opanowanie, a nie zdenerwowanie.
  7. Nie podawaj żadnych  płynów ani tabletek osobie nieprzytomnej lub półprzytomnej, jak również osobom z podejrzeniem wewnętrznych obrażeń.
  8. Zabezpiecz przed utratą ciepła okrywając osobę ratowaną (kurtką, folią NRC).
  9. Czekaj na przybycie pogotowia lub osoby wykwalifikowanej w udzielaniu pomocy.

Musisz pamiętać też o swoim bezpieczeństwie: nie narażaj siebie na niepotrzebne ryzyko, nie staraj się dotrzeć w miejsce o dużej ekspozycji, czasem wystarczy sam kontakt głosowy, żeby zorientować się w sytuacji.
Unikaj kontaktu z krwią osoby rannej i innym płynami ustrojowymi, pamiętaj, że są to potencjalne źródła zakażenia niektórymi chorobami wirusowymi, m.in. zapalenia wątroby  t. B i C, AIDS. Najlepiej wszystkie czynności wykonuj w jednorazowych gumowych rękawiczkach, a do sztucznego oddechu używaj specjalnych folii ochronnych.