Ważne telefony

– Europejski Numer Alarmowy 112
– Pogotowie ratunkowe 999
– Straż Pożarna – 998
– Policja – 997
– Pogotowie Gazowe – 992, stacja Olkusz – 32 645 03 42
– Miejsko-Gminne Centrum Medycze WOL-MED Wolbrom tel. 32 644 12 74, 32 644 10 29
– JRG Państwowej Straży Pożarnej w Wolbromiu tel. 32 647 25 70
– Zespół Ratownictwa Medycznego w Olkuszu tel. 32 645 20 02
– Komisariat Policji w Wolbromiu tel. 32 649 33 50
– Straż Miejska w Wolbromiu tel. 32 644 15 15, 662 298 296
– Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tel. 32 644 17 56, 32 644 17 72
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 32 644 10 75
– Wolbromski Zakład Wodociągów i Kanalizacji:
– Oczyszczalnia Ścieków – tel. 32 644 12 54,
– Dział Eksploatacji Sieci – tel. 32 644 11 35
– Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego – tel. 662 298 300